• 21.09.2022
Birleşmiş Milletler ‘in Afete Dirençli Şehirler Kampanyası, SENDAİ Afet Risk Azaltma Çerçevesi (SFDRR 2015-2030) Öncelikleri ve Hedefleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG 2030), Birleşmiş Milletler Paris İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (2016) doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 29.12.2020 tarih ve 2020/2 sayılı Genelgesi kapsamında ilimizdeki üniversitelerimiz, kurum/kuruluş, meslek odaları ve diğer ilgili tüm paydaşların katılımı ile AFAD tarafından Erzurum İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanmıştır. (https://erzurum.afad.gov.tr/kurumlar/erzurum.afad/IRAP/Erzurum_IRAP.pdf)